dotNet Protector®

dotNet Protector Downloads (6.0.6086 )

dotNet Protector - msi đa ngôn ngữ cài đặt trọn gói

 dotNet Protector (32-bit)

 dotNet Protector (64-bit)


dotNet Protector - ứng dụng thiết lập đa ngôn ngữ

 dotNet Protector (32-bit)

 dotNet Protector (64-bit)


dotNet Protector - file thực thi (nén ZIP), không có cài đặt cần thiết

 dotNet Protector (32-bit)

 dotNet Protector (64-bit)


dotNet Protector LE - msi đa ngôn ngữ cài đặt trọn gói

 dotNet Protector LE (32-bit)

 dotNet Protector LE (64-bit)


dotNet Protector LE - ứng dụng thiết lập đa ngôn ngữ

 dotNet Protector LE (32-bit)

 dotNet Protector LE (64-bit)


dotNet Protector LE - file thực thi (nén ZIP), không có cài đặt cần thiết

 dotNet Protector LE (32-bit)

 thực thi dotNet Protector LE (64-bit)


dotNet Protector đã nhanh chóng bắt đầu

 Hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng (tiếng Anh)

 Hướng dẫn de démarrage rapide (français)


Tải về doanh nghiệp (đăng ký hoặc eval)

 Giấy phép Studio: Công cụ để xây dựng cấp phép của bạn

 Giấy phép mã nguồn Studio GUI

 Hướng dẫn kích hoạt để bao gồm trong chương trình của bạn (kể cả mã nguồn)

 dotNet Protector máy chủ cấp phép (cần thiết cho trang web đăng ký và giấy phép mạng)


Các tập tin khác

 dotNet Protector Runtime

 Thời gian chạy dotNet Protector cho SQL Server


dotNet Protector 5 archives

 

Nhà |Tải xuống |Mua |Tính năng |Anti-malware |

Copyright © 2016 PV Logiciels
50, avenue Clemenceau
49280 LA TESSOUALLE
France
+33 2 4163 9200

thư điện tử: dotnetprotector [at] pvlog.com
(chỉ yêu cầu dotNet Protector)


pvlog, the pvlog logo and dotNet Protector are trademarks or registered trademarks of PV Logiciels in France, the European Union and/or other countries.